Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Tháng Năm 27, 2020, 06:17:33 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Chuyên mục
Tên diễn đàn Bài viết Bài mới nhất
Không có bài viết mới CNC1
Điểm thi CNC1
43 Bài viết
43 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Bùi Huy Hoàng
trong Điểm thi lớp CNC1 - Chuy...
vào lúc Tháng Mười Hai 11, 2012, 02:34:43 PM
Không có bài viết mới CNC2
Điểm thi CNC2
37 Bài viết
37 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Bùi Huy Hoàng
trong Điểm thi lớp CNC2 - Chuy...
vào lúc Tháng Tám 08, 2012, 09:11:29 AM
Không có bài viết mới CNC3
Điểm thi CNC3
37 Bài viết
37 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Bùi Huy Hoàng
trong Điểm thi lớp CNC3 - Chuy...
vào lúc Tháng Tám 08, 2012, 09:10:29 AM
Không có bài viết mới CNC4
Điểm thi CNC4
29 Bài viết
29 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Bùi Huy Hoàng
trong Điểm thi lớp CNC4 - Chuy...
vào lúc Tháng Tám 08, 2012, 09:12:09 AM
Không có bài viết mới CNC5
Điểm thi CNC5
43 Bài viết
43 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Bùi Huy Hoàng
trong Điểm thi lớp CNC5 - Chuy...
vào lúc Tháng Mười Hai 11, 2012, 02:34:02 PM
Không có bài viết mới CNC6
Điểm thi CNC6
43 Bài viết
43 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC6 - Chuy...
vào lúc Tháng Bảy 29, 2013, 03:58:06 PM
Không có bài viết mới CNC8
Điểm thi CNC8
42 Bài viết
42 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Bùi Huy Hoàng
trong Điểm thi lớp CNC8 - Chuy...
vào lúc Tháng Mười Hai 11, 2012, 02:33:07 PM
Không có bài viết mới CNC9
Điểm thi CNC9
42 Bài viết
42 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Bùi Huy Hoàng
trong Điểm thi lớp CNC9 - Chuy...
vào lúc Tháng Mười Hai 11, 2012, 02:32:08 PM
Không có bài viết mới CNC10+CNC11
Điểm thi lớp CNC10+CNC11
84 Bài viết
84 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC10 - Quả...
vào lúc Tháng Bảy 01, 2014, 05:09:17 PM
Không có bài viết mới CNC12
Điểm thi CNC12
42 Bài viết
42 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC12 - Chu...
vào lúc Tháng Bảy 17, 2014, 12:42:52 PM
Không có bài viết mới CNC14
Điểm thi CNC14
40 Bài viết
40 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC14 - Quả...
vào lúc Tháng Mười Một 11, 2014, 11:35:42 AM
Không có bài viết mới CNC15
Điểm thi CNC15
42 Bài viết
42 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC15 - Cấu...
vào lúc Tháng Mười Hai 30, 2014, 01:25:33 PM
Không có bài viết mới CNC16
Điểm thi CNC16
42 Bài viết
42 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC16 - Đồ ...
vào lúc Tháng Mười Một 29, 2016, 02:36:23 PM
Không có bài viết mới CNC18
Điểm thi CNC18
39 Bài viết
39 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC18 - Đồ ...
vào lúc Tháng Mười Một 29, 2016, 02:37:43 PM
Không có bài viết mới CNC19
Điểm thi CNC19
38 Bài viết
38 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC19 -Bảo ...
vào lúc Tháng Một 11, 2016, 03:54:25 PM
Không có bài viết mới CNC20
Điểm thi CNC20
36 Bài viết
36 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC20 - Bảo...
vào lúc Tháng Một 11, 2016, 03:56:32 PM
Không có bài viết mới CNC21
Điểm thi CNC21
48 Bài viết
48 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNK4CT - Bả...
vào lúc Tháng Mười Một 09, 2016, 02:51:11 PM
Không có bài viết mới CNC22
Điểm thi CNC22
36 Bài viết
36 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC22 - Bảo...
vào lúc Tháng Mười Một 09, 2016, 02:48:33 PM
Không có bài viết mới CNC24
Điểm thi CNC24
38 Bài viết
38 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC24-Xây d...
vào lúc Tháng Một 24, 2018, 10:43:36 AM
Không có bài viết mới CNC25
Điểm thi CNC25
47 Bài viết
47 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC25-Xây d...
vào lúc Tháng Một 24, 2018, 10:45:18 AM
Không có bài viết mới CNC26
27 Bài viết
27 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC26 - Đườ...
vào lúc Tháng Một 24, 2018, 03:13:34 PM
Không có bài viết mới CNC27
25 Bài viết
25 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC27 - Đườ...
vào lúc Tháng Một 24, 2018, 03:14:58 PM
Không có bài viết mới CNC28
10 Bài viết
10 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC28 - Đườ...
vào lúc Tháng Một 24, 2018, 03:16:09 PM
Không có bài viết mới CNC29
5 Bài viết
5 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CNC29 - Nhậ...
vào lúc Tháng Một 24, 2018, 10:31:59 AM
Không có bài viết mới CNC30
0 Bài viết
0 Chủ đề
Không có bài viết mới Điểm thi lại các lớp
225 Bài viết
225 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm Phúc khảo CNC26 - A...
vào lúc Tháng Mười Hai 09, 2016, 03:48:06 PM

:  
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM