Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Tháng Năm 27, 2020, 07:10:31 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Chuyên mục
Tên diễn đàn Bài viết Bài mới nhất
Không có bài viết mới CN1 - K10.1
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K10.1
0 Bài viết
0 Chủ đề
Không có bài viết mới CN1 - K10.2
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K10.1
16 Bài viết
16 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi K10.2 - Khai ph...
vào lúc Tháng Mười 10, 2014, 11:56:39 AM
Không có bài viết mới CN1 - K10.5 _ K10.6
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K10.5 và K10.6
6 Bài viết
6 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi môn : Oracle - ...
vào lúc Tháng Tám 05, 2013, 09:04:45 AM
Không có bài viết mới CN1 - K10.7 _ K10.8 _ K10.9
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K10.7, K10.8 và K10.9
18 Bài viết
18 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi:K10.8,9 - Hệ qu...
vào lúc Tháng Chín 08, 2014, 04:06:47 PM
Không có bài viết mới CN1 - K11.5
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K11.5
29 Bài viết
29 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi-CN1 - K11.5 - Q...
vào lúc Tháng Tám 26, 2015, 05:51:53 PM
Không có bài viết mới CN1 - K12.5
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K12.5
38 Bài viết
38 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CN1_K12.5 -...
vào lúc Tháng Một 29, 2016, 03:55:02 PM
Không có bài viết mới CN2 - K12
Điểm thi Cử nhân 2 - Lớp K12
7 Bài viết
7 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi: Oracle - 06/07...
vào lúc Tháng Tám 05, 2013, 09:06:49 AM
Không có bài viết mới CN2 - K14
Điểm thi Cử nhân 2 - Lớp K14
16 Bài viết
16 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi CN2-K14 - Khai ...
vào lúc Tháng Mười 10, 2014, 11:59:04 AM
Không có bài viết mới CN2 - K15
Điểm thi Cử nhân 2 - Lớp K15
28 Bài viết
27 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp CN2_K15 - H...
vào lúc Tháng Chín 14, 2015, 05:00:03 PM
Không có bài viết mới CN2 - K16
29 Bài viết
29 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi Lớp CN2-K16 - Q...
vào lúc Tháng Năm 26, 2016, 01:50:30 PM
Không có bài viết mới CN2 - K18
Điểm thi CN2 - K18
25 Bài viết
25 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi Lớp CN2-K18 - L...
vào lúc Tháng Tám 21, 2017, 11:11:03 AM
Không có bài viết mới CN2 - K19
22 Bài viết
22 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi Lớp CN2-K19 - L...
vào lúc Tháng Mười 25, 2017, 10:58:08 AM
Không có bài viết mới CN2 - K20
10 Bài viết
10 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm Lớp CN2-K20 - Nhập ...
vào lúc Tháng Mười Hai 19, 2017, 09:23:48 AM
Không có bài viết mới CN2 - K21
0 Bài viết
0 Chủ đề
Không có bài viết mới HCD - K6.2
Điểm thi Hoàn chỉnh - Lớp K6.2
3 Bài viết
3 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi lớp HCD6_2 - Or...
vào lúc Tháng Ba 11, 2013, 08:46:08 AM
Không có bài viết mới HCD - K7
Điểm thi Hoàn chỉnh - Lớp K7
11 Bài viết
11 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi:HCD7 - Quản lý ...
vào lúc Tháng Một 09, 2014, 03:58:14 PM
Không có bài viết mới HCD - K8
Điểm thi Hoàn chỉnh - Lớp K8
23 Bài viết
23 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi HCD8 - Oracle -...
vào lúc Tháng Tám 12, 2015, 01:00:38 PM
Không có bài viết mới HCD - K9
23 Bài viết
23 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi HCD9 - Thiết kế...
vào lúc Tháng Tám 09, 2016, 10:18:42 AM
Không có bài viết mới HCD - K10
18 Bài viết
18 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi Lớp HCD10 - Ora...
vào lúc Tháng Sáu 28, 2017, 10:23:25 AM
Không có bài viết mới HCD - K11
0 Bài viết
0 Chủ đề
Không có bài viết mới Luu
1545 Bài viết
1059 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Danh sách sinh viên đủ đ...
vào lúc Tháng Năm 10, 2019, 01:25:12 PM
Không có bài viết mới Điểm thi Tốt nghiệp
Điểm thi Tốt nghiệp
4 Bài viết
4 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi tốt nghiệp Đợt ...
vào lúc Tháng Năm 23, 2019, 06:08:13 PM
Không có bài viết mới Điểm thi phúc khảo
Điểm thi phúc khảo
20 Bài viết
20 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Kết quả phúc khảo - Lập ...
vào lúc Tháng Tám 19, 2015, 04:57:49 PM
Không có bài viết mới Điểm Thi vét - Thi lại
Điểm Thi vét - Thi lại
52 Bài viết
52 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Nguyễn Thị Thùy Trâm
trong Điểm thi vét - Đồ họa má...
vào lúc Tháng Mười 21, 2016, 02:39:50 PM

:  
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM