Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Toán Cao Cấp A2 bài 5 lớp CN2K21 HCD 11 GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
2 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
3 Hệ Điều Hành Linux-bài 5-lớp CNC29-GV.ThS Hồ Hải
4 Thiết Kế Mạng-bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hồ Hải
5 Anh văn 1-bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
6 Toán Cao Cấp A2 bài 4 lớp CN2K21 HCD 11 GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
7 Tư tưởng Hồ Chí Minh_bai 3_lớp CNC26 CNC27 CNC28-GV.ThS Nguyễn Quốc Hùng
8 Cấu Trúc Dữ Liệu 2-bài 4-lớp CN2K20-HCD11-GV. ThS Mai Xuân Hùng
9 Nhập Môn Logic-bài 3-lớp CN2K21-HCD11-GV.TS Nguyễn Duy Trung
10 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
11 Toán Cao Cấp A2 bài 3 lớp CN2K21 HCD 11 GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
12 Tư tưởng Hồ Chí Minh_bai 2_lớp CNC26 CNC27 CNC28-GV.ThS Nguyễn Quốc Hùng
13 Hệ Điều Hành Linux-bài 4-lớp CNC29-GV.ThS Hồ Hải
14 Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện-bài 1-lớp CNC29-GV. ThS Hồ Hải
15 Nhập Môn Logic-bài 2-lớp CN2K21-HCD11-GV.TS Nguyễn Duy Trung
16 Cấu Trúc Dữ Liệu 2-bài 3-lớp CN2K20-HCD11-GV. ThS Mai Xuân Hùng
17 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
18 Toán Cao Cấp A2 bài 1 lớp CN2K21 HCD 11 GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
19 Tư tưởng Hồ Chí Minh_bai 1_lớp CNC26 CNC27 CNC28-GV.ThS Nguyễn Quốc Hùng
20 Hệ Điều Hành Linux-bài 3-lớp CNC29-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 1 trong tổng số 31
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn