Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Toán cao cấp A2-bài 2-lớp CN2K19-CN2K20-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
2 Lập trình hướng đối tượng_bài 1_lớp CN2K18-K19-HCD10.GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
3 Cấu trúc dữ liệu 1_bài 4_lớp CN2K20-GV.ThS Mai Xuân Hùng
4 Đồ họa máy tính_bài 1_lớp CN2K18-K19-HCD10.GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
5 Lập trình Java_bài 2_lớp CN2K18HCD10.GV ThS Thái Duy Tân
6 Đại số tuyến tính_bài 1_lớp CNC27-28.GV Lê Hoàng Tuấn
7 Lập trình hướng đối tượng_bài 3_lớp CNC26CNC27_GV.ThS Mai Xuân Hùng
8 Toán cao cấp A2-bài 1-lớp CN2K19-CN2K20-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
9 Xác suất thống kê_bài 6_lớp CN2K18-19-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
10 Lập trình Java_bài 1_lớp CN2K18HCD10.GV ThS Thái Duy Tân
11 Hệ điều hành Linux_bài 6_lớp CNC27-28-GV.ThS Nguyễn Quốc Phong
12 Xác suất thống kê_bài 5_lớp CN2K18-19-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
13 Hệ thống thông tin kế toán_bài 8_lớp CN2K18-CN2K19-HCD10_GV.Thái Hải Dương
14 Lập trình hướng đối tượng_bài 2_lớp CNC26CNC27_GV.ThS Mai Xuân Hùng
15 Hệ điều hành Linux_bài 5_lớp CNC27-28-GV.ThS Nguyễn Quốc Phong
16 Giải tích-bài 12-lớp CNC28.GV ThS Lê Hoàng Tuấn
17 Lập trình hướng đối tượng_bài 1_lớp CNC26CNC27_GV.ThS Mai Xuân Hùng
18 Hệ điều hành Linux_bài 4_lớp CNC27-28-GV.ThS Nguyễn Quốc Phong
19 Giải tích-bài 11-lớp CNC28.GV ThS Lê Hoàng Tuấn
20 Cấu trúc dữ liệu 1_bài 3_lớp CN2K20-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 1 trong tổng số 20
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ hoàn chỉnh Đại học
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4)
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3)
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: 08 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn