Tuyển sinh đợt 2 năm 2017
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Tuyển sinh Cử nhân Văn bằng 1 Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2018
2 Tuyển sinh Hệ Hoàn chỉnh Đại học ngành Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2018
3 Tuyển sinh Cử nhân Văn Bằng 2 Công nghệ Thông tin đợt 2 năm 2018
 
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn