Quản trị Mạng máy tính

Chương trình bao gồm các học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các khái niệm, thuật ngữ, tổng quan của mạng máy tính, các thành phần và nguyên lý hoạt động của mạng LAN, WAN và Internet. Khóa học cung cấp các kiến thức nâng cao giúp học viên có đủ khả năng quản trị một hệ thống mạng quy mô nhỏ với các hệ điều hành Linuux và Windows Server.

Mục tiêu khóa học:

  • Nhận biết được các thành phần phần cứng chính của máy tính và các thiết bị mạng
  • Giải thích vai trò của thiết bị chuyển mạch và định tuyến trong mạng LAN và WAN
  • Hiểu biết vai trò của hệ điều hành Linuux và Windows Server
  • So sánh, đối chiếu mô hình mạng OSI, TCP/IP và các giao thức liên quan
  • Xây dựng được một máy chủ mạng củng đầy đủ dịch vụ với 2 hệ điều hành Linuux và Windows Server

Các môn học:

  1. Mạng máy tính căn bản 30 tiết
  2. Cài đặt và Quản trị Linuux và Windows Server 60 tiết

Tổng số tiết 90  tiết

Bằng cấp:

Sau khi học xong các môn học “Mạng căn bản” và “Cài đặt và Quản trị Windows Server, học viên được cấp Chứng chỉ Tin học Ứng dụng trình độ B.

Mạng căn bản (30 tiết)

Môn học cung cấp những kiến thức về cấu trúc, chức năng, thành phần của các mô hình Internet và các mạng máy tính khác, sử dụng mô hình OSI và mô hình TCP để kiểm tra các giao thức, dịch vụ, đặt địa chỉ IP và chia mạng con, khái niệm cơ bản Ethernet, phương tiện truyền thông và cách hoạt động.

Cài đặt và Quản trị Linux và Windows Server (60 tiết)

Môn học cung cấp những kiến thức, kỹ năng để lựa chọn và cài đặt phần mềm hệ thống, chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ thống thông qua cấu hình phần mềm.

Học viên được học các khía cạnh của hệ điều hành Linux và Windows Server, các tập tin cấu hình, trình điều khiển và phân bổ tài nguyên, kiến trúc máy tính và sự tương tác của phần cứng và phần mềm, tập tin, thao tác dòng lệnh, sử dụng các tiện ích để chẩn đoán và cấu hình, chỉnh sửa Registry.

Học viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản, duy trì tài nguyên và giám sát hoạt động máy chủ, bảo vệ dữ liệu trên Linux và Windows Server.

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn