Toán cao cấp A2-bài 1-lớp CN2K19-CN2K20-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn

https://www.youtube.com/watch?v=uP0_VO7GZb4&list=PL0bviG7vtkCicLECO7Agh4dLZ0kk1sl-B&index=1

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn