Hệ điều hành Linux_bài 6_lớp CNC27-28-GV.ThS Nguyễn Quốc Phong

https://www.youtube.com/watch?v=Fra66CEg0vw&list=PL0bviG7vtkCjEr7nxijqDV5tKIp-JfxB1&index=6

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn