Hệ thống thông tin kế toán_bài 8_lớp CN2K18-CN2K19-HCD10_GV.Thái Hải Dương

https://www.youtube.com/watch?v=trg6cJAEvM8&index=8&list=PL0bviG7vtkCgBoQy9wjLHTqoz4WEKX3TR

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn