Môn học mới"Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập"lớp CNC26 + CNC27

Lớp CNC26 + CNC27 sẽ học môn "Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập" (HP3) bắt đầu từ tối thứ Hai ngày 12/09/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn