Môn học mới "Tin học đại cương " lớp CN2K20 (HP1)

Lớp CN2K20 (HP1) sẽ học môn "Tin học đại cương" bắt đầu từ sáng chủ nhật ngày 11/09/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt!

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn