Tin mới về Đào tạo
   Hiển thị # 
1 Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Thứ ba, 02 Tháng 5 2017
2 Thông báo về việc đăng ký tham gia dự lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 Thứ ba, 02 Tháng 5 2017
3 Thông báo về việc Khai giảng lớp CN1-CNC 29 Thứ ba, 02 Tháng 5 2017
4 Thông báo về việc tổ chức thi vét các môn học đợt Tháng 4/2017 Thứ bảy, 25 Tháng 3 2017
5 Thông báo đăng ký thi Tốt nghiệp Cử nhân TXQM đợt tháng 05/2017 Thứ tư, 22 Tháng 3 2017
6 Thông báo về việc xét Tốt nghiệp Cử nhân TXQM đợt 1 Tháng 03/2017 Thứ bảy, 04 Tháng 3 2017
7 Thông báo khai giảng lớp Cử nhân CNC28 (buổi tối) Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016
8 Môn học mới "Tin học đại cương" lớp CNC28 Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016
9 Môn học mới "Phân tích và TK HTTT theo UML" lớp CN2K18+CN2K19 (HP5)+HCĐ10 (HP4) Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016
10 Thi môn "Anh Văn 1" lớp CNC26 + CNC27 Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016
11 Môn học mới "An toàn Mạng máy tính" lớp CNC26 + CNC27 Thứ sáu, 16 Tháng 9 2016
12 Thi môn "Nhập môn điện tử" lớp CNC26 + CNC27 Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016
13 Môn học mới"Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập"lớp CNC26 + CNC27 Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016
14 Môn học mới "Tin học đại cương " lớp CN2K20 (HP1) Thứ năm, 01 Tháng 9 2016
15 Thi môn "Trí tuệ nhân tạo" (HP4) lớp CN2K18 + CN2K19 (HP5) + HCĐ10 (HP3) Thứ năm, 01 Tháng 9 2016
16 Thi môn "Bảo mật trên Internet lớp CNC21 + CNC22 + CNK4CT Thứ năm, 01 Tháng 9 2016
17 Môn học mới "Hệ điều hành" lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT Thứ sáu, 26 Tháng 8 2016
18 Thi môn "Công nghệ Thoại IP " lớp CNC24 + CNC25 Thứ sáu, 19 Tháng 8 2016
19 Thi môn "Lý thuyết Thông tin" lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT Thứ sáu, 15 Tháng 7 2016
20 Môn học mới "Nhập môn Internet và Giáo dục điện tử " lớp CN2K20 (HP1) Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ hoàn chỉnh Đại học
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4)
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3)
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn