Tin mới về Đào tạo

Thi môn "Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin" lớp CNC24+CNC25+CNC26+CNC27

Lớp CNC24+CNC25+CNC26+CNC27 sẽ thi hết môn "Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin" (HP6) vào tối thứ Hai ngày 27/06/2016.

Chú ý :


- Bạn nào chưa đóng học phí HP6 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

 

Môn học mới "Trí tuệ nhân tạo" lớp CN2K18 + CN2K19 (HP5) + HCĐ10 (HP3)

Lớp CN2K18 + CN2K19 (HP5) + HCĐ10 (HP3) sẽ học môn "Trí tuệ nhân tạo" bắt đầu từ sáng chủ nhật ngày 26/06/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt!

Thi môn "Thiết kế cơ sở dữ liệu" (HP3) lớp CN2K18 + CN2K19 + HCĐ10

Lớp CN2K18 + CN2K19 + HCĐ10 sẽ thi hết môn "Thiết kế cơ sở dữ liệu" (HP3) vào tối thứ bảy ngày 25/06/2016.

Chú ý :

- Bạn nào chưa đóng học phí HP3 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

 

Thi môn "Truyền dữ liệu" lớp CNC24 + CNC25

ớp CNC24 + CNC25 sẽ thi hết môn "Truyền dữ liệu" (HP6) vào tối thứ Năm ngày 23/06/2016.

Chú ý :

- Bạn nào chưa đóng học phí HP6 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

Môn học mới "Lý thuyết Thông tin " lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT

Lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT sẽ học môn "Lý thuyết Thông tin" (HP7) bắt đầu từ tối thứ Ba ngày 07/06/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt

 

Trang 10 trong tổng số 37

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn