Tin mới về Đào tạo

Môn học mới "Hệ điều hành" lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT

Lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT sẽ học môn "Hệ điều hành" (HP8) bắt đầu từ tối thứ tư ngày 31/08/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt

 

Thi môn "Công nghệ Thoại IP " lớp CNC24 + CNC25

Lớp CNC24 + CNC25 sẽ thi hết môn "Công nghệ Thoại IP" (HP7) vào tối thứ Tư ngày 24/08/2016.

Chú ý :

- Bạn nào chưa đóng học phí HP7 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

Thi môn "Lý thuyết Thông tin" lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT

Lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT sẽ thi hết môn "Lý thuyết Thông tin" (HP7) vào tối thứ Ba ngày 19/07/2016.

Chú ý :

- Bạn nào chưa đóng học phí HP7 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

 

Môn học mới "Nhập môn Internet và Giáo dục điện tử " lớp CN2K20 (HP1)

Lớp CN2K20 (HP1) sẽ học môn "Nhập môn Internet và Giáo dục điện tử" bắt đầu từ chiều thứ bảy ngày 09/07/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt!

Môn học mới "Cấu trúc dữ liệu 2" lớp CN2K18 + CN2K19 (HP4) + HCĐ10 (HP2)

Lớp CN2K18 + CN2K19 (HP4) + HCĐ10 (HP2) sẽ học môn "Cấu trúc dữ liệu 2" bắt đầu từ tối thứ bảy ngày 09/07/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt!

 

Trang 8 trong tổng số 37

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn