Lập trình trên thiết bị di động

Chuyên đề bao gồm các học phần về cách lập trình các ứng dụng (các ứng dụng thiết bị di động) để chạy trên điện thoại Android và máy tính bảng. Học viên sẽ được tìm hiểu những điều cơ bản về lập trình Java và hướng dẫn cụ thể làm thế nào để tạo nên ứng dụng cho các thiết bị Android. Học viên hoàn tất chứng chỉ này có thể làm việc trong lĩnh vực phát triển ứng dụng và đảm bảo chất lượng kỹ thuật cho thiết bị di động.

Mục tiêu  khóa học:

  • Phân tích một vấn đề và giải thích các thông số kỹ thuật để tạo ra thuật toán và giải phápthích hợp cho chương trình bao gồm việc sử dụng các cấu trúc điều khiển, các thông số và các giá trị trả về.
  • Thiết kế và sử dụng các loại dữ liệu trừu tượng (abstract data), các lớp (class), đóng gói, thừa kế, đa hình, xử lý ngoại lệ (exceptions), xử lý sự kiện, xử lý đa luồng, collections và generics.
  • Tạo giao diện người dùng (UIs), quản lý layout, bộ điều hợp (adaptors), các menus và hộp thoại (dialogues)
  • Hoàn thành các ứng dụng Android kết hợp với các hoạt động, dịch vụ, cơ sở dữ liệu, thu phát sóng, theo dõi vị trí, bản đồ, và truy cập Internet.
  • Sử dụng SQLite để lưu trữ cơ sở dữ liệu, Media Player và các API của điện thoại.

Các môn học:

  1. Giới thiệu về ngôn ngữ Java 30 tiết
  2. Lập Trình Java 45 tiết
  3. Lập Trình Android 60 tiết
  4. Tổng số tiết 135 tiết

Bằng cấp:

Kết thúc khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ chuyên đề “Lập Trình Android”.

Giới thiệu về ngôn ngữ Java (30 tiết)

Môn học giới thiệu về lập trình trên máy tính và cách giải quyết vấn đề. Không cần có kinh nghiệm lập trình trước khi học.Khóa học giới thiệu về cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật, các thuật toán, thiết kế chương trình, cấu trúc điều khiển, hàm chức năng, mảng bằng ngôn ngữ lập trình Java.

Lập Trình Java (45 tiết)

Môn học này bao gồm các nguyên tắc cơ bản về lập trình sử dụng ngôn ngữ Java, sử dụng cách tiếp cận hướng đối tượng để giải quyết vấn đề. Chủ đề bao gồm các lớp, đối tượng, các tham chiếu, cấp phát bộ nhớ động, tính thừa kế, tính đa hình, mảng, tập tin, thiết kế và triển khai các kiểu dữ liệu trừu tượng, trong các ứng dụng số học và phi số học.

Học viên được giới thiệu kiến thức nâng cao trong ngôn ngữ Java về các gói tin để xây dựng các ứng dụng Java Standard Edition. Nội dung bao gồm xử lý đa luồng, bộ sưu tập, kết nối mạng và các lớp Swing.

Lập Trình thiết bị di động với Android (60 tiết)

Môn học nâng cao trong việc thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android. Sinh viên sẽ sử dụng Android SDK để tạo ra các chương trình  bao gồm cả cách tạo giao diện người dùng (UI), tạo ra các ứng dụng về vị trí và truy cập các dịch vụ web.

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn