An toàn thông tin trong Doanh nghiệp

Hiện nay đối với các doanh nghiệp, dù là kinh doanh thương mại hay kinh doanh dịch vụ, đều hiểu rằng hệ thống máy tính kết nới với Internet đã trở thành một trong những nhân tố tăng sức mạnh, khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đều đang cố gắng xây dựng cho mình một hệ thống máy tính mạnh, ổn định và có khả năng an toàn thông tin cao.

Trong thực tế, sở hữu một hệ thống máy tính an toàn chính là một yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có thành công lâu dài. Một doanh nghiệp với một cơ sở hạ tầng Mạng máy tính bảo mật cao có thể quảng bá khả năng bảo vệ thông tin của chính mình nhằm nâng cao uy tín của các giá trị kinh doanh trước khách hàng. Do vậy, việc tham gia các khoá học chuyên sâu về An toàn thông tin của đội ngũ cán bộ tin học nhằm giúp họ có đủ khả năng đối phó với các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin chính là chìa khóa để đưa mạng Máy tính và Internet trở thành một động lực bền vững cho sự phát triển doanh nghiệp.

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin là nơi hiện có các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp gắn với nhu cầu nguồn lực Mạng máy tính và Truyển thông với nội dung đào tạo được thiết kế linh hoạt theo sự uyển chuyển của thực tế trong lĩnh vực kỹ nghệ. Các khoá đào tạo chuyên sâu về An ninh Thông tin tạo điều kiện cho học viên được tìm hiểu những công cụ và những kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực An toàn thông tin trong Doanh nghiệp.

Chương trình khóa học  An toàn thông tin trong Doanh nghiệp bao gồm 3 học phần

Học phần 1: Bảo mật Mạng máy tính, thời lượng học 45 tiết (25 tiết lý thuyết và 20 tiết thực tập trên máy)

Nội dung học phần bao gồm các kỹ thuật bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin, đặc biệt chuyên sâu về bảo mật Mạng máy tính của doanh nghiệp, các phương thức tấn công thâm nhập cùng với các giải pháp bảo vệ Web Server nói riêng và Mạng máy tính của doanh nghiệp nói chung.  Học viên cũng sẽ được làm quen với các cách thức dò quét và tấn công của Hackers và các mô hình phòng thủ Mạng máy tính.

Học phần 2: Pháp chứng số và khắc phục sự cố thông tin, thời lượng học 45 tiết (25 tiết lý thuyết và 20 tiết thực tập trên máy)

Pháp chứng máy tính là một lĩnh vực mới và đang được phổ biến trên thế giới, các kiến thức về pháp chứng máy tính rất cần thiết cho những người quản trị hệ thống Mạng doanh nghiệp. Nội dung học phần bao gồm những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành một cuộc điều tra dựa trên dấu vết số còn lưu lại trong hệ thống Mạng. Môn học bao gồm các  kỹ thuật  để  theo  dõi  những kẻ tấn công qua mạng Internet và thu thập thông tin pháp lý từ hệ thống máy tính. Ngoài ra, học viên cũng được làm quen với quy trình xây dựng một kế hoạch khôi phục và duy trì hoạt động của một hệ thống Mạng doanh nghiệp sau sự cố thông tin, phương cách tổ chức nhóm khôi phục và triển khai từng bước phục hồi thông tin.

Học phần 3:  Xây dựng chuẩn chính sách An toàn thông tin trong doanh nghiệp, thời lượng học 30 tiết (15 tiết lý thuyết và 15 tiết thực tập trên máy)

Nội dung học phần bao gồm những kiến thức phân tích bảo mật và những kỹ thuật liên quan đến bảo mật trong mô hình phòng thủ theo chiều sâu (mô hình pháo đài). Học viện được học về vai trò của chính sách trong bảo mật thông tin, phân tích và nắm vững chuẩn bảo mật thông tin ISO 27002 và xây dựng chuẩn phù hợp quy mô, cơ sở hạ tầng và đặc thù doanh nghiệp. Học viên cũng được tiếp cận những công nghệ mới : Endpoint Security, Gateway Security và xây dựng chính sách an toàn thông tin với một mô hình mạng cụ thể cho một doanh nghiệp.

Đối tượng: Học viên có kiến thức tin học và mạng máy tính căn bản

Tài liệu: Được cấp miễn phí trong khóa học

Học viên hoàn thành khóa học chuyên sâu về An ninh Thông tin trong Doanh nghiệp sẽ được cấp Chứng chỉ Chuyên đề về An toàn Thông tin do Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ Thông tin cấp.

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn