Thương mại Điện tử

Chuyên đề bao gồm các học phần cung cấp cho học viên các khái niệm cơ bản và kỹ năng cần thiết để thiết kế, phát triển và hỗ trợ cho một website thương mại và cơ sở dữ liệu liên quan. Trong khóa học này các học viên sẽ thực hiện hoạch định, thiết kế, phát triển và thử nghiệm một dự án thực tế tại nơi làm việc hoặc trong khuôn viên trường.

Những môn chính:

  • An ninh mạng 30 tiết
  • Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng 60 tiết
  • Quản trị Linux Server 45 tiết

Tổng số tiết        135 tiết

Bằng cấp:

Kết thúc khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ chuyên đề “Thương mại Điện tử”.

An ninh mạng (30 tiết)

Môn học này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học viên nhận biết được các lỗ hổng bảo mật để thực hiện các biện pháp an ninh, phân tích môi trường mạng hiện có trong việc xem xét các mối đe dọa bảo mật hoặc rủi ro được biết đến để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công hoặc virus và đảm bảo tính riêng tư và toàn vẹn của dữ liệu.

Giới thiệu các thuật ngữ và thực hiện cấu hình bảo mật thông qua việc kiểm soát truy cập, ủy quyền, mã hóa, bộ lọc gói tin, tường lửa và mạng riêng ảo (VPN).

Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (60 tiết)

Môn học này cung cấp cho học viên kiến thức về Thương mại Điện tử, cách triển khai ứng dụng và các giao thức liên quan như thư điện tử, kết nối với máy tính từ xa, chuyển tập tin, World Wide Web, xây dựng một trang web Thương mại Điện tử, chữ ký số và giao dịch điện tử.

Môn học cung cấp cho học viên các khái niệm, thuật ngữ, phương pháp phân tích thiết kế, thực hiện và cải thiện kinh doanh trên trên Internet của doanh nghiệp. Cách phân tích yêu cầu, lập kế hoạch một dự án Thương mại Điện tử một cách hợp lý và thực hiện các giải pháp tích hợp.

Quản trị Linux Server (45 tiết)

Môn học này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản, duy trì tài nguyên và giám sát hoạt động máy chủ, bảo vệ dữ liệu trên Linux Server.

Học viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng để cài đặt và quản lý một máy chủ Linux Server với đầy đủ các dịch vụ như Web, DNS, SQL, Firewall, FTP, Mail. Môn học cung cấp cho học viên khả năng bảo mật truyền dữ liệu, cấu hình định tuyến, truy cập từ xa, duy trì và cập nhật File Services.

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn