Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Công nghệ Java-bài 3- lớp HCD15-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
2 Đại Số Tuyến Tính-bài 7-lớp CNC30 31 32-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
3 Quản lý dự án CNTT_bài 4_lớp CN2K22 K24 HCD12 14_GV.ThS Trần Việt Khánh
4 Phân tích thiết kế hệ thống tin theo UML_bài 4_lớp CN2K22 24 HCD12 14_GV.ThS Trần Việt Khánh
5 Lập trình hướng đối tượng-bài 3-lớp CNC30 31 32.GV.ThS Mai Xuân Hùng
6 Đại Số Tuyến Tính-bài 6-lớp CNC30 31 32-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
7 Công nghệ Java-bài 2- lớp HCD15-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
8 Khai Thác Dữ Liệu bài 5-lớp CN2 K22 24 HCD 12 1GV.ThS Mai Xuân Hùng
9 Nhập môn mạng máy tính_bài 3_lớp CN2K25 26_GV.ThS Ngô Hán Chiêu
10 An Toàn Mạng máy tính_bài 2_lớp CNC30 31 32_GV.ThS Ngô Hán Chiêu
11 Lập trình hướng đối tượng-bài 2-lớp CNC30 31 32.GV.ThS Mai Xuân Hùng
12 Đại Số Tuyến Tính-bài 5-lớp CNC30 31 32-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
13 Quản lý thông tin-bài 3-lớp CN2K25 26 HCD15-GV.ThS Tạ Thu Thủy
14 Quản lý dự án CNTT_bài 3_lớp CN2K22 K24 HCD12 14_GV.ThS Trần Việt Khánh
15 Công nghệ Java-bài 1- lớp HCD15-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
16 Quản lý thông tin-bài 2-lớp CN2K25 26 HCD15-GV.ThS Tạ Thu Thủy
17 Quản lý thông tin-bài 1-lớp CN2K25 26 HCD15-GV.ThS Tạ Thu Thủy
18 Nhập môn mạng máy tính_bài 2_lớp CN2K25 26_GV.ThS Ngô Hán Chiêu
19 Giới thiệu nghành-bài 2-lớp CN2K25 26-GV.ThS Mai Xuân Hùng
20 Phân tích thiết kế hệ thống tin theo UML_bài 3_lớp CN2K22 24 HCD12 14_GV.ThS Trần Việt Khánh
 
Trang 1 trong tổng số 51
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn