Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
941 Bài 6 - Thiết kế mạng Lớp CNC24 CNC25 K4
942 Bài 4 - Mật mã học Lớp CNC19 CNC20
943 Bài 1 - Ôn TN Trí tuệ nhân tạo Ngày thi 23-8-2015
944 Bài 1 - Ôn TN Cơ sở dữ liệu ngày thi 23-8-2015
945 Bài 3 - Lập trình C trên windows Lớp CN2K16 CNC18 HCD9
946 Bài - Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp Lớp CNC19 CNC20
947 Bài 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Lớp CNC20 CNC21 CNC22
948 Bài 1 - Ôn Tốt nghiệp Hệ điều hành Ngày thi 23-8-2015
949 Bài 4 - Mật mã học Lớp CNC19 CNC20
950 Bài 4 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4
951 Bài 5 - Thiết kế mạng Lớp CNC24 CNC25
952 Bài - Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập Lớp CNC24 CNC25 K4
953 Bài 1 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Lớp CNC20 CNC21 CN22
954 Bài 3 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4
955 Bài 3 - Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp Lớp CNC19 CNC20
956 Bài 4 - Lập trình hướng đối tượng Lớp CN21 CN22
957 Bài 2 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25
958 Bài 2 - Lâp trình C trên Windows Lớp CN2K16 CN18 HCD10
959 Bài 5 - Nhập môn Logic Lớp CN2K18 HCD10
960 Bài 1 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4 CT
 
Trang 48 trong tổng số 49
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn