Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
81 Tin học đại cương-bài 1-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
82 Trí tuệ nhân tạo-bài 2 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
83 Nhập môn lập trình bài 5 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
84 Lập trình hướng đối tượng-bài 2-lớp CN2 K22 24 25-GV.Ths Mai Xuân Hùng
85 Trí tuệ nhân tạo-bài 1 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
86 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 1 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
87 Cấu truc dữ liệu II-bài 3 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV ThS Mai Xuân Hùng
88 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 3-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
89 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 6 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
90 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 2-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
91 Lập trình hướng đối tượng-bài 1-lớpCN2 K22 24 25-GV.Ths Mai Xuân Hùng
92 Nhập môn lập trình bài 4 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
93 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 1-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
94 Mật mã học bài 4 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
95 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 5 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
96 Nhập môn điện tử_bài 4_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
97 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 4 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
98 Cấu truc dữ liệu II-bài 1 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV ThS Mai Xuân Hùng
99 Nhập môn điện tử_bài 3_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
100 Mật mã học bài lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 5 trong tổng số 51
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn