Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
81 Ôn thi TN môn LTHDT-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
82 Toán rời rạc-bài 3-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
83 Ôn thi TN môn Cấu trúc dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
84 Anh văn 3 bài 5 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
85 Đồ họa máy tính-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
86 Cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
87 Anh văn 3 bài 4 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
88 Ôn thi TN môn Trí tuệ nhân tạo-lớp CN2K20 K21 HCD 12_GV.ThS Bùi Văn Thành
89 Hệ thống thông tin kế toán bài 4 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
90 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 5_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
91 Tiếng Việ thực hành-bài 2 lớp HCD11 12 14-GV.TS Nguyễn Duy Trung
92 Anh văn 3 bài 3 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
93 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12-GV.ThS Mai Xuân Hùng
94 Nhập môn Logic-bài 3-lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.TS Nguyễn Duy Trung
95 Ôn thi TN môn mạng máy tính-lớp CN2K20 K21 HCD 12_GV.ThS Hồ Hải
96 Cơ sở dữ liệu-bài 2-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
97 Bảo mật internet bài 3 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
98 Toán rời rạc-bài 2-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
99 Oracle bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
100 Anh văn 3 bài 2 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
 
Trang 5 trong tổng số 49
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn