Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
61 Cấu truc dữ liệu II-bài 1 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV ThS Mai Xuân Hùng
62 Nhập môn điện tử_bài 3_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
63 Mật mã học bài lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
64 Nhập môn điện tử_bài 2_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
65 Nhập môn lập trình bài 3 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
66 Mật mã học bài 2 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
67 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 3 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
68 Mật mã học bài 1 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
69 Cơ sở dữ liệu-bài 4-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
70 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 2 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
71 Nhập môn điện tử_bài 1_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
72 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12 HCD14 GV.ThS Mai Xuân Hùng
73 Ôn thi TN Cơ sơ dữ liệu lớp CN2K20 K21 HCD12 GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
74 Nhập môn lập trình bài 2 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
75 Ôn thi TN-Lập trình Java-lớp CN2K20 K21 HCD12-GV.ThS Hồ Hải
76 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 1 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
77 Cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
78 Nhập môn lập trình bài 1 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
79 Đồ họa máy tính-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
80 Ôn thi TN môn Cơ sở dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 4 trong tổng số 49
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn