Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
41 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 1 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
42 Tin học đại cương-bài 2-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
43 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 1-lớp CN2K22 HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
44 Tin học đại cương-bài 1-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
45 Trí tuệ nhân tạo-bài 2 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
46 Nhập môn lập trình bài 5 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
47 Lập trình hướng đối tượng-bài 2-lớp CN2 K22 24 25-GV.Ths Mai Xuân Hùng
48 Trí tuệ nhân tạo-bài 1 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
49 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 1 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
50 Cấu truc dữ liệu II-bài 3 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV ThS Mai Xuân Hùng
51 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 3-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
52 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 6 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
53 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 2-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
54 Lập trình hướng đối tượng-bài 1-lớpCN2 K22 24 25-GV.Ths Mai Xuân Hùng
55 Nhập môn lập trình bài 4 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
56 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 1-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
57 Mật mã học bài 4 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
58 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 5 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
59 Nhập môn điện tử_bài 4_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
60 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 4 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
 
Trang 3 trong tổng số 49
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn