Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
21 Lập trình mạng căn bản-bài 1-lớp CNC28 29 30 31-GV. ThS Trần Duy Thanh
22 Thiết kế mạng_bài 3_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
23 Các hệ cơ sở tri thức bai 4_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
24 Thiết kế mạng_bài 2_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
25 Lập trình hướng đối tượng bài 4 lớp CN2 K22 24 25 GV Ths Mai Xuân Hùng
26 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 2-lớp CN2K22 HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
27 Tin học đại cương-bài 3-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
28 Các hệ cơ sở tri thức bai 3_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
29 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 3 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
30 Các hệ cơ sở trí thức-bài 2-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
31 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 3 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
32 Trí tuệ nhân tạo-bài 4 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
33 Lập trình hướng đối tượng bài 3 lớp CN2 K22 24 25 GV Ths Mai Xuân Hùng
34 Thiết kế mạng_bài 1_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
35 Các hệ cơ sở tri thức_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
36 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 2 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
37 Trí tuệ nhân tạo-bài 3 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
38 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
39 Cấu truc dữ liệu II-bài 4 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
40 Kỹ thuật lập trình nâng cao-bài 1-lớp HCD15-GV.ThS Trần Duy Thanh
 
Trang 2 trong tổng số 49
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn