Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
161 Quản lý dự án CNTT-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
162 Kiến trúc máy tính-bài 3-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
163 Tin học đại cương-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
164 Anh văn 5-bài 4-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
165 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 6-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
166 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
167 Quản lý dự án CNTT-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
168 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 4-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
169 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 3-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
170 Kiến trúc máy tính-bài 2-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
171 Tin học đại cương-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
172 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
173 Anh văn 5-bài 3-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
174 Xác suất thống kê-bài 5-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
175 Các hệ cơ sở tri thức-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
176 lập trình Java bài 2 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
177 Toán cao cấp A2-bài 5 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
178 Kiến trúc máy tính-bài 1-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
179 Quản lý dự án CNTT-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
180 Kiến trúc máy tính-bài 1-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
 
Trang 9 trong tổng số 49
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn