Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 3 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
2 Các hệ cơ sở trí thức-bài 2-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
3 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 3 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
4 Trí tuệ nhân tạo-bài 4 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
5 Lập trình hướng đối tượng bài 3 lớp CN2 K22 24 25 GV Ths Mai Xuân Hùng
6 Thiết kế mạng_bài 1_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
7 Các hệ cơ sở tri thức_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
8 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 2 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
9 Trí tuệ nhân tạo-bài 3 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
10 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
11 Cấu truc dữ liệu II-bài 4 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
12 Kỹ thuật lập trình nâng cao-bài 1-lớp HCD15-GV.ThS Trần Duy Thanh
13 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 1 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
14 Tin học đại cương-bài 2-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
15 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 1-lớp CN2K22 HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
16 Tin học đại cương-bài 1-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
17 Trí tuệ nhân tạo-bài 2 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
18 Nhập môn lập trình bài 5 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
19 Lập trình hướng đối tượng-bài 2-lớp CN2 K22 24 25-GV.Ths Mai Xuân Hùng
20 Trí tuệ nhân tạo-bài 1 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
 
Trang 1 trong tổng số 47
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn