Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Lập trình hướng đối tượng-bài 1-lớpCN2 K22 24 25-GV.Ths Mai Xuân Hùng
2 Nhập môn lập trình bài 4 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 1-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
4 Mật mã học bài 4 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
5 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 5 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
6 Nhập môn điện tử_bài 4_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
7 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 4 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
8 Cấu truc dữ liệu II-bài 1 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV ThS Mai Xuân Hùng
9 Nhập môn điện tử_bài 3_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
10 Mật mã học bài lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
11 Nhập môn điện tử_bài 2_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
12 Nhập môn lập trình bài 3 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
13 Mật mã học bài 2 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
14 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 3 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
15 Mật mã học bài 1 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
16 Cơ sở dữ liệu-bài 4-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
17 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 2 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
18 Nhập môn điện tử_bài 1_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
19 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12 HCD14 GV.ThS Mai Xuân Hùng
20 Ôn thi TN Cơ sơ dữ liệu lớp CN2K20 K21 HCD12 GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
 
Trang 1 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn