Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
981 Bài 1 - Ôn TN Cơ sở dữ liệu ngày thi 23-8-2015
982 Bài 3 - Lập trình C trên windows Lớp CN2K16 CNC18 HCD9
983 Bài - Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp Lớp CNC19 CNC20
984 Bài 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Lớp CNC20 CNC21 CNC22
985 Bài 1 - Ôn Tốt nghiệp Hệ điều hành Ngày thi 23-8-2015
986 Bài 4 - Mật mã học Lớp CNC19 CNC20
987 Bài 4 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4
988 Bài 5 - Thiết kế mạng Lớp CNC24 CNC25
989 Bài - Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập Lớp CNC24 CNC25 K4
990 Bài 1 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Lớp CNC20 CNC21 CN22
991 Bài 3 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4
992 Bài 3 - Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp Lớp CNC19 CNC20
993 Bài 4 - Lập trình hướng đối tượng Lớp CN21 CN22
994 Bài 2 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25
995 Bài 2 - Lâp trình C trên Windows Lớp CN2K16 CN18 HCD10
996 Bài 5 - Nhập môn Logic Lớp CN2K18 HCD10
997 Bài 1 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4 CT
998 Bài 3 - Nhập môn Logic Lớp HCD10 CN2K18
999 Bài 3 - Lập trình hướng đối tượng Lớp CNC21 CNC22
1000 Bài 5 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CN2K15 CNC16
 
Trang 50 trong tổng số 51
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn