Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
61 Thiết kế mạng_bài 2_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
62 Lập trình hướng đối tượng bài 4 lớp CN2 K22 24 25 GV Ths Mai Xuân Hùng
63 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 2-lớp CN2K22 HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
64 Tin học đại cương-bài 3-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
65 Các hệ cơ sở tri thức bai 3_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
66 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 3 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
67 Các hệ cơ sở trí thức-bài 2-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
68 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 3 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
69 Trí tuệ nhân tạo-bài 4 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
70 Lập trình hướng đối tượng bài 3 lớp CN2 K22 24 25 GV Ths Mai Xuân Hùng
71 Thiết kế mạng_bài 1_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
72 Các hệ cơ sở tri thức_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
73 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 2 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
74 Trí tuệ nhân tạo-bài 3 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
75 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
76 Cấu truc dữ liệu II-bài 4 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
77 Kỹ thuật lập trình nâng cao-bài 1-lớp HCD15-GV.ThS Trần Duy Thanh
78 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 1 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
79 Tin học đại cương-bài 2-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
80 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 1-lớp CN2K22 HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
 
Trang 4 trong tổng số 51
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn