Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
21 Nhập môn mạng máy tính_bài 1_lớp CN2K25 26_GV.ThS Ngô Hán Chiêu
22 An Toàn Mạng máy tính_bài 1_lớp CNC30 31 32_GV.ThS Ngô Hán Chiêu
23 Đại Số Tuyến Tính-bài 4-lớp CNC31 31 32-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
24 Khai Thác Dữ Liệu bài 3-lớp CN2 K22 24 HCD 12 1GV.ThS Mai Xuân Hùng
25 Đại Số Tuyến Tính-bài 3-lớp CNC31 31 32-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
26 Giới thiệu nghành-bài 1-lớp CN2K25 26-GV.ThS Mai Xuân Hùng
27 Đại Số Tuyến Tính-bài 2-lớp CNC31 31 32-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
28 Quản lý dự án CNTT_bài 1_lớp CN2K22 K24 HCD12 14_GV.ThS Trần Việt Khánh
29 Phân tích thiết kế hệ thống tin theo UML_bài 1_lớp CN2K22 24 HCD12 14_GV.ThS Trần Việt Khánh
30 Khai Thác Dữ Liệu bài 2-lớp CN2 K22 24 HCD 12 1GV.ThS Mai Xuân Hùng
31 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 5-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
32 Lập trình hướng đối tượng-bài 1-lớp CNC30 31 32.GV.ThS Mai Xuân Hùng
33 Đại số tuyến tính_bài 1_lớp CNC 30 31 32_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
34 Khai Thác Dữ Liệu bài 1-lớp CN2 K22 24 HCD 12 1GV.ThS Mai Xuân Hùng
35 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 4-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
36 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 3-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
37 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 2-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
38 Thiết Kế & Lập Trình Web-bài 4-lớp CN2K22-CN2K24 HCD 12 14.GV ThS Mai Xuân Hùng
39 Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 1-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu
40 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 3-lớp CN2K24-HCD14-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
 
Trang 2 trong tổng số 51
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn