Kiến Trúc Máy Tính-bài 3-lớp CN2K19-20.GV ThS Hà Lê Hoài Trung

https://www.youtube.com/watch?v=wo590qHf9UQ&feature=youtu.be

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn