Tin Học Đại Cương-bài 1_lớp CNC29.GV ThS Mai Xuân Hùng

https://www.youtube.com/watch?v=ZDC2ZVCp_p0&list=PL78o_Zd_tdqNe9UQRg5qkFlQG_-erEVDe&index=1

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn