Mật Mã Học_bài 5-lớp CNC24-CNC25.GV ThS Tô Nguyễn Nhật Quang

https://www.youtube.com/watch?v=lMICVy7Fizg&index=1&list=PL78o_Zd_tdqMFgQh3GXkbaVejT1qFW2m4

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn