Quản lý dự án CNTT_bài 4_lớp CN2K22 K24 HCD12 14_GV.ThS Trần Việt Khánh

https://www.youtube.com/watch?v=P9qef7S4aq8&list=PL78o_Zd_tdqNUFiJPw5oI2CB71oorQNPM&index=4&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn