Nhập môn mạng máy tính_bài 3_lớp CN2K25 26_GV.ThS Ngô Hán Chiêu

https://www.youtube.com/watch?v=E10N0k3Vosw&list=PL78o_Zd_tdqP1hZP9UVTHrItFTrAeUuyA&index=4&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn