Quản lý thông tin-bài 2-lớp CN2K25 26 HCD15-GV.ThS Tạ Thu Thủy

https://www.youtube.com/watch?v=-dtmYRArURI&list=PL78o_Zd_tdqOq65f6m634-q1nCPfzXlw_&index=3&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn