Giới thiệu nghành-bài 2-lớp CN2K25 26-GV.ThS Mai Xuân Hùng

https://www.youtube.com/watch?v=sqpraK4iJKY&list=PL78o_Zd_tdqNHV1lFURSjxxJq2gytMnRt&index=2

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn