Công Nghệ Mạng Viễn Thông bài 4-lớp CNC26 27 28 29-GV.ThS Ngô Hán Chiêu

https://www.youtube.com/watch?v=-isgOjCQToo&list=PL78o_Zd_tdqOZsykcuCxJN-9UrFeCsXtk&index=5&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn