Internet & công nghệ Web_bài 3 Lớp KN2K25 HCD15_GV.Ths Mai Xuân Hùng

https://www.youtube.com/watch?v=ZGC4JZdPofo&list=PL78o_Zd_tdqOySmazdD4AvUj40tjIXhrB&index=3&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn