Lập trình mạng căn bản-bài 1-lớp CNC28 29 30 31-GV. ThS Trần Duy Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=lhDdP723lt4&list=PL78o_Zd_tdqNZu18Ulyzs0xsK2Mv26pF_&index=2&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn