Nhập môn lập trình bài 3 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng

https://www.youtube.com/watch?v=cMwauUzsQhU&list=PL78o_Zd_tdqPgdTZ-zUqqToppZV0U3ZYG&index=4&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn