Mạng máy tính-bài 5-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải

https://www.youtube.com/watch?v=-kO5wm61jK4&list=PL78o_Zd_tdqMz9qSqXuqZeWYqFPwfIRBs&t=0s&index=6

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn