Lý thuyết thông tin-bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành

https://www.youtube.com/watch?v=_eR9_xwzlbY&list=PL78o_Zd_tdqOv7C2nT76Fsk8TejMxDv3G&index=3

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn