Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Tóan Rời Rạc-bài 5-lớp CN2K20-GV. ThS Lê Hoang Tuấn
2 Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật-bài 5-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
3 Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam-bài 3-lớp CNC26-27-28-GV. ThS Nguyễn Quốc Hùng
4 Đại Số Tuyến Tính-bài 8-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
5 Tóan Rời Rạc-bài 4-lớp CN2K20-GV. ThS Lê Hoang Tuấn
6 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 2- lớp HCD11-GV. ThS Cáp Phạm Đình Thăng
7 Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam-bài 2-lớp CNC26-27-28-GV. ThS Nguyễn Quốc Hùng
8 Đại Số Tuyến Tính-bài 7-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
9 Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập-bài 4-lớp CNC28-GV ThS Hồ Hải
10 Tóan Rời Rạc-bài 3-lớp CN2K20-GV. ThS Lê Hoang Tuấn
11 Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật-bài 4-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
12 Lập Trình Mạng Căn Bản-bài 2-lớp CNC26-CNC27-GV. ThS Thái Huy Tân
13 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 1- lớp HCD11-GV. ThS Cáp Phạm Đình Thăng
14 Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam-bài 1-lớp CNC26-27-28-GV. ThS Nguyễn Quốc Hùng
15 Đại Số Tuyến Tính-bài 6-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
16 Nhập Môn Internet Giáo Dục Điện Tử-bài 3-lớp CN2k21-HCD11-GV. ThS Hồ Hải
17 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle-bài 5-lớp CN2K18-CN2K19-GV. TS Cao Thị Nhạn
18 Tóan Rời Rạc-bài 2-lớp CN2K20-GV. ThS Lê Hoang Tuấn
19 Lập Trình Mạng Căn Bản-bài 2-lớp CNC26-CNC27-GV. ThS Thái Huy Tân
20 Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập-bài 3-lớp CNC28-GV ThS Hồ Hải
 
Trang 1 trong tổng số 29
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Mô đun 7: Xử lý Văn bản Nâng cao (IU07)
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 8: Sử dụng Bảng tính Nâng cao (IU08)
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 9: Sử dụng Trình chiếu Nâng cao (IU09)
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Đồ họa Đa phương tiện
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn