Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 4-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
2 các dịch vụ mạng-bài 4 lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hồ Hải
3 Nhập môn mạng máy tính-bài 3-lớp Cn2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
4 Anh văn 4-bài 3-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
5 An toàn mạng máy tính-bài 5-lớp CNC28-CNC29-GV. ThS Hồ Hải
6 Toán giải tích-bài 6-lớp CNC30-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
7 Toán giải tích-bài 5-lớp CNC30-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
8 Thiết kế và lập trình web-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21_HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
9 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
10 Toán Cao Cấp A2 bài 5 lớp CN2K22 HCD12 GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
11 Anh văn 4-bài 1-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
12 Toán giải tích-bài 4-lớp CNC30-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
13 Toán giải tích-bài 3-lớp CNC30-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
14 Truyền Dữ Liệu-bài 5-lớp CNC26_CNC27-GV.ThS Thái Huy Tân
15 Toán Cao Cấp A2 bài 4 lớp CN2K22 HCD12 GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
16 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
17 Trí tuệ nhân tạo-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Bùi Văn Thành
18 các dịch vụ mạng-bài 3 lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hồ Hải
19 Nhập môn mạng máy tính-bài 2-lớp Cn2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
20 An toàn mạng máy tính-bài 4-lớp CNC28-CNC29-GV. ThS Hồ Hải
 
Trang 1 trong tổng số 36
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn