Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập-bài 1-lớp CNC28-GV ThS Hồ Hải
2 internet Giáo Dục Điện Tử-bài 1-lớp CN2K21-HCD11-GV. Ths Hồ Hải
3 Lập Trình Java-bài 3-lớp CN2K19-GV. ThS Thái Huy Tân
4 Khai Phá Dử Liệu-bài 5-lớp CN2K18-CN2K19-GV. ThS Trịnh Minh Tuấn
5 internet Giáo Dục Điện Tử-bài 1-lớp CN2K20-CNC29-GV. Ths Hồ Hải
6 Hệ Điều Hành-bài 4-lớp CN2K19-CN2K20-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
7 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle-bài 2-lớp CN2K18-CN2K19-GV. TS Cao Thị Nhạn
8 Hệ Điều Hành-bài 3-lớp CN2K19-CN2K20-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
9 Khai Phá Dử Liệu-bài 4-lớp CN2K18-CN2K19-GV. ThS Trịnh Minh Tuấn
10 Tin Học Đại Cương-bài 6-lớp CN2K21-GV. ThS Đỗ Văn Tiến
11 Nhập Môn Lập Trình-bài 6-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
12 Giải Tích--bài 10-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
13 Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện-bài 7-lớp CNC28-GV. ThS Hồ Hải
14 Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện-bài 6-lớp CNC28-GV. ThS Hồ Hải
15 Giải Tích--bài 9-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
16 Lập Trình Java-bài 1-lớp CN2K19-GV. ThS Thái Huy Tân
17 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle-bài 1-lớp CN2K18-CN2K19-GV. TS Cao Thị Nhạn
18 Khai Phá Dử Liệu-bài 3-lớp CN2K18-CN2K19-GV. ThS Trịnh Minh Tuấn
19 Hệ Điều Hành-bài 2-lớp CN2K19-CN2K20-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
20 Kiến Trúc Máy Tính-bài 4-lớp CNC26-CNC27-GV. ThS Lê Hoài Trung
 
Trang 1 trong tổng số 27
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Mô đun 7: Xử lý Văn bản Nâng cao (IU07)
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 8: Sử dụng Bảng tính Nâng cao (IU08)
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 9: Sử dụng Trình chiếu Nâng cao (IU09)
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Đồ họa Đa phương tiện
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn