Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Toán rời rạc-bài 2-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
2 Oracle bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
3 Anh văn 3 bài 2 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
4 Cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
5 Hệ thống thông tin kế toán bài 3 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
6 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12
7 Bảo mật internet bài 2 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
8 Toán rời rạc-bài 1-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
9 Lập trình C for Win-bài 3-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12-HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
10 Hệ thống thông tin kế toán bài 2 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
11 Oracle bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
12 Anh văn 3 bài 1 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
13 Bảo mật internet bài 1 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
14 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 2_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
15 Đồ họa máy tính-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
16 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 1_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
17 Hệ thống thông tin kế toán -bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD 11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
18 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 6-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
19 Quản lý dự án CNTT-bài 7-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
20 Mạng máy tính-bài 5-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 1 trong tổng số 44
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn