Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Lập Trình Ứng Dụng Mạng-bài 3-lớp CNC24-CNC25.GV ThS Thái Huy Tân
2 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 1-lớp CN2K18-19.GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
3 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật_bài 5 _lớp CNC28-GV.ThS Mai Xuân Hùng
4 Xác suất thống kê_bài 2_lớp CNC26_27GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
5 Cấu Trúc Rời Rạc_bài 7_lớp CNC26-27.GV ThS Lê Hoàng Tuấn
6 Xác suất thống kê_bài 1_lớp CNC26_27GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
7 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật_bài _lớp CNC28-GV.ThS Mai Xuân Hùng
8 Tin Học Đại Cương-bài 2_lớp CNC29.GV ThS Mai Xuân Hùng
9 Lập Trình Ứng Dụng Mạng-bài 1-lớp CNC24-CNC25.GV ThS Thái Huy Tân
10 Cấu Trúc Rời Rạc_bài 6_lớp CNC26-27.GV ThS Lê Hoàng Tuấn
11 Kiến Trúc Máy Tính-bài 3-lớp CN2K19-20.GV ThS Hà Lê Hoài Trung
12 Các Dịch Vụ Mang-bài 8-lớp CNC26-27.GV ThS Đặng Lê Nam
13 Lập trình hướng đối tượng_bài 7_lớp CN2K18-K19-K20.GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
14 Tin Học Đại Cương-bài 1_lớp CNC29.GV ThS Mai Xuân Hùng
15 Mật Mã Học_bài 5-lớp CNC24-CNC25.GV ThS Tô Nguyễn Nhật Quang
16 Lập trình hướng đối tượng_bài 6_lớp CN2K18-K19-K20.GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
17 Cấu trúc dữ liệu 1_bài 3_lớp CNC26-27-GV.ThS Mai Xuân Hùng
18 Toán cao cấp A2-bài 2-lớp CN2K19-CN2K20-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
19 Lập trình hướng đối tượng_bài 1_lớp CN2K18-K19-HCD10.GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
20 Cấu trúc dữ liệu 1_bài 4_lớp CN2K20-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 1 trong tổng số 21
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ hoàn chỉnh Đại học
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4)
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3)
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: 08 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn