Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Cơ Sở Dữ Liệu_bài 6_lớp CNC28-GV TS. Cao Thị Nhạn
2 Nhập Môn Lập Trình-bài 3-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
3 Bảo Mật trên Internet-bài 2-Lớp CNC24-CNC25-GV. ThS Hồ Hải
4 Cơ Sở Dữ Liệu_bài 5_lớp CNC28-GV TS. Cao Thị Nhạn
5 Tin Học Đại Cương-bài 3_lớp CN2K21.GV ThS. Đỗ Văn Tiến
6 Nhập Môn Logic-bài 5-lớp CN2K19-CN2K20.GV-TS. Nguyễn Duy Trung
7 Lập trình C for Windows-bài 4-lớp CN2K19-CN2K20.GV ThS Trần Anh Dũng
8 Cơ Sở Dữ Liệu_bài 4_lớp CNC28-GV TS. Cao Thị Nhạn
9 Thiết Bị Mạng và Truyền Thông Đa Phương Tiện-Bài 2-Lớp CNC28-GV. ThS. Hồ Hải
10 Nhập Môn Mạch Số_bài 5_lớp CNC26_CNC27. GV ThS. Hà Lê Hoài Trung
11 Giải tích-bài 2-lớp CNC29.GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
12 Anh Văn 3_bài 4_lớp CNC26 CNC27_GV. Dương Kim Thùy Linh
13 Nhập Môn Lập Trình-bài 2-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
14 Cơ Sở Dữ Liệu_bài 3_lớp CNC28-GV TS. Cao Thị Nhạn
15 Các hệ cơ sở tri thức-bài 2-lớp CN2K18-CN2K19-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
16 Mạng Máy Tính-bài 6 lớp CN2K20_CNC29.GV.ThS Hồ Hải
17 Nhập Môn Lập Trình-bài 2-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
18 Thiết Bị Mạng và Truyền Thông Đa Phương Tiện-Bài 1-Lớp CNC28-GV. ThS. Hồ Hải
19 Giải tích-bài 1-lớp CNC29.GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
20 Nhập Môn Mạch Số_bài 4_lớp CNC26_CNC27. GV ThS. Hà Lê Hoài Trung
 
Trang 1 trong tổng số 24
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Mô đun 7: Xử lý Văn bản Nâng cao (IU07)
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 8: Sử dụng Bảng tính Nâng cao (IU08)
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 9: Sử dụng Trình chiếu Nâng cao (IU09)
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Đồ họa Đa phương tiện
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn