Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin là một Trung tâm hoạt động về Khoa học Công nghệ và Đào tạo trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin hiện là một đơn vị đi đầu trong nghiên cứu và triển khai các công nghệ Đào tạo trực tuyến qua Mạng Internet. Hiện nay Trung tâm đã triển khai nhiều phòng học trực tuyến và đào tạo nhiều chương trình Đại học Công nghệ Thông tin.

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 416/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 28/11/1998. Sau khi thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp.HCM ký quyết định thành lập lại Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 572/QĐ-ĐHQG ngày 19/7/2006. Thực hiện Nghị định 115, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin hoạt động theo mô hình “Tổ chức Khoa học Công nghệ tự trang trải kinh phí” để thúc đẩy hoạt động đào tạo, dịch vụ và chuyển giao công nghệ.

Trong giai đoạn từ khi được thành lập lại đến nay, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông  tin đã đáp ứng yêu cầu thực tế về tiêu chuẩn hóa, đồng thời soát xét, sửa đổi nâng cao chất lượng cho phù hợp với thực tế trong nước và trên thế giới phục vụ giảng dạy và đào tạo. Các hoạt động hợp tác trong nước và đặc biệt hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và nâng tầm mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động và phát triển Trung tâm.

Trung tâm hiện triển khai các chương trình Đại học cử nhân Công nghệ Thông tin sử dụng công nghệ Đào tạo Trực tuyến theo nhiệm vụ được Trường Đại học Công nghệ Thông tin giao phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin chất lượng cao.

Đào tạo, cấp các chứng chỉ Công nghệ Thông tin, thực hiện các chương trình đào tạo không chính quy phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin.

Hoạt động khoa học và công nghệ

 • Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin thực hiện nhiệm vụ cầu nối giữa các cán bộ nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và thị trường, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ giáo dục và đào tạo.
 • Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ giáo dục và đào tạo.
 • Tổ chức nghiên cứu triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử các công nghệ CNTT tiên tiến nhằm tạo ra các sản phẩm CNTT có giá trị sử dụng trong nước và hướng đến xuất khẩu.
Hoạt động đào tạo
 • Tiếp thu và chuyển giao công nghệ thông tin của thế giới vào Việt Nam. Triển khai các nghiên cứu ứng dụng CNTT trong thương mại điện tử, giáo dục điện tử, chính phủ điện tử.
 • Thực hiện nhiệm vụ đi đầu trong việc tiếp thu nhanh các thành tựu giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế góp phần đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy. Thực hiện liên kết các chương trình đào tạo Quốc tế với Úc, Canada, Mỹ … .
 • Thực hiện vai trò tiên phong trong quá trình hội nhập với nền giáo dục đại học của khu vực và thế giới; liên kết với các công ty hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin để nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng triển khai công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên và năng lực cán bộ quản lý.

Các hướng nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng của Trung tâm

 • Phát triển nghiên cứu và triển khai công nghệ Xử lý tín hiệu trong Truyền thông: Đây là hướng nghiên cứu mạnh của Trung tâm với sự giúp đỡ của các giáo sư tại Trường Đại học Công nghệ Curtin – Australia. Trong thời gian qua Trung tâm đã có một số công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có chất lượng, hiện nay Trung tâm đang tập trung hoàn thiện công nghệ xử lý âm thanh phục vụ cho các thiết bị thu âm sử dụng trên Robot. Trong tháng 3/2010, Trung tâm đã giới thiệu các kết quả nghiên cứu của mình tại Bộ môn Robot và Tự động hóa của trường Đại học Chosun – Hàn Quốc và thỏa thuận sẽ có các trao đổi về công nghệ giữa 2 bên.
 • Phát triển nghiên cứu và triển khai E-Learning và ứng dụng truyền thông: Đây là hướng phát triển nghiên cứu và triển khai các sản phẩm về Khoa học – Công nghệ của Trung tâm nhằm phục vụ việc phát triển công nghệ Đào tạo trực tuyến phục vụ cho yêucầu Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
  Hiện nay Trung tâm là phát triển một hệ thống Đào tạo trực tuyến Easy Online trong đó tích hợp dịch vụ lớp học trực tuyến
  (Online Classroom) cho phép sinh viên từ xa tham gia học như các bạn tại chỗ. Trung tâm đã đưa hệ thống Đào tạo Trực tuyến Easy Online phục vụ việc đào tạo của Trung tâm và của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
 • Phát triển nghiên cứu và triển khai ứng dụng An ninh thông tin và Bảo mật mạng: Đây là định hướng nghiên cứu mới của Trung tâm được triển khai từ giữa năm 2009 với mong muốn bước có một số sản phẩm phần mềm An ninh thông tin và Bảo mật mạng. Trên cơ sở hướng nghiên cứu về An ninh thông tin và Bảo mật mạng, Trung tâm đã hình thành một nhóm nghiên cứu mạnh về An ninh và Bảo mật phục vụ cho việc phát triển các dịch vụ về Mạng trong khu vực phía nam.

Cơ cấu tổ chức - nhân sự của Trung tâm Phát triển Phát triển Công nghệ Thông  tin

Hội Đồng Trung tâm

 • PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh: Chủ tịch Hội đồng
 • TS. Đàm Quang Hồng Hải: Giám đốc Trung tâm

Phòng Đào tạo

 • Ông Võ Thế Dân: Trưởng phòng
 • Cô Nguyễn Thị Thùy Trâm: Phó Trưởng phòng

Phòng Hành Chính-Tổng hợp

 • Cô Đàm Thị Hướng: Phó Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng

Đội ngũ giảng viên: Trung tâm Phát triển Phát triển Công nghệ Thông  tin hợp tác với các giảng viên của các Khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin và giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng trong Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông  tin đang đầu tư cho phát triển nghiên cứu khoa học – công nghệ. Công tác đào tạo nguồn nhân lực Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông  tin được quan tâm đặc biệt trong đào tạo cán bộ khoa học bậc cao là cơ sở quan trọng cho nguồn nhân lực phát triển Trung tâm trong tương lai.

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông  tin hiện đã hoàn toàn tự chủ về tài chính và có cơ sở vật chất đầy đủ và khang trang. Song song với công tác nghiên cứu, các công tác đào tạo, tư vấn, giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp đại học và trên đại học, chuyển giao kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu với các cơ sở sản xuất diễn ra mạnh mẽ trong giai đọan này. Trong hợp tác Quốc tế, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông  tin đã tạo mối quan hệ tốt với các đối tác, trao đổi được nhiều thông tin khoa học công nghệ, đồng thời cũng đã nâng cao trình độ và năng lực nghiên cứu cho cán bộ của Trung Tâm.

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Trung tâm, Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh - Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng.

Điện thoại: (028) 39.35.21.79

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn